Waadhoeke

Waadhoeke

Omdat het gebied uit zeer vruchtbare klei bestaat, wordt het grootste deel van de inkomsten verdiend in de landbouw, bijvoorbeeld met de verbouw van suikerbieten, uien en vooral aardappelen. De kruimige Bildtstar komt hier vandaan. Wel worden er vooral pootaardappelen verbouwd, bedoeld voor de aardappelteelt en niet voor consumptie. 

In het voorjaar zijn de akkers bedekt met de witte bloemen van de Solanum tuberosum, in het najaar staan de aardappelbakjes hoog opgetast in de grote schuren van de herenboerderijen aan de zuidzijde van de Bildtdijken. Wie iets met aardappelen heeft, kan niet om Het Bildt heen. Al zijn de akkers ook prachtig als ze ’s zomers knalgeel kleuren van het koolzaad.

De enige echte universiteit die Friesland ooit rijk was, stond in Franeker. In 1585 richtten de Staten van Friesland de Franeker Academie op. Dertig jaar lang was dit naast Leiden de enige andere universiteit in de Nederlanden. Maar de beroemdste inwoner van de stad, Eise Eisinga, heeft nooit een universiteit van binnen gezien.

Er waren vier faculteiten aan de Franeker Academie: godgeleerdheid, rechten, geneeskunde en letteren & wijsbegeerte. Behalve kinderen van Friezen die hun kroost liever niet naar Leiden zagen vertrekken, studeerden er ook Hongaren, Polen, Scandinaviërs, Duitsers, Engelsen en Fransen. Zelfs Descartes heeft er college gegeven.