Zuidwest

Zuidwest

In 1998 is het ir. D.F. Woudagemaal op de Werelderfgoedlijst van UNESCO geplaatst. Het is het grootste nog in bedrijf zijnde stoomgemaal en het enige ter wereld dat nog in zijn oorspronkelijke functie wordt gebruikt. Als het veel geregend heeft en het grondwater extreem hoog staat, wordt het Woudagemaal nog ingezet om het overtollige water uit de Friese boezem naar het IJsselmeer te pompen.

Het Woudagemaal kan met recht een monument van waterbeheersingstechniek worden genoemd. Het is een schitterende techniek waarmee de stomende en ritmisch stampende machines in werking worden gezet. Na zes uur opwarmen en opstarten draait de meer dan tachtig jaar oude reus op volle toeren. In de machinehal draaien vier enorme vliegwielen tussen acht centrifugaalpompen. 

De tandemcompound stoommachines en de ketels in het ketelhuis maken het concert compleet.

In het glooiende, beboste Gaasterland waan je je eerder op de Veluwe dan in Friesland. Ook voor veel Friezen is een bezoek aan dit deel van de Zuidwesthoek een soort ‘vakantie in eigen land’.

In Gaasterland is het pakket keileem circa vier tot zeven meter dik en grijs of rood gekleurd. De rode kleur is afkomstig van ijzer in de leem, zoals bij het Roode Klif (Reaklif) bij Warns. De kliffen aan de zuidkust zijn het gevolg van afslag door het destijds woeste water van de Zuiderzee. Aan de huidige IJsselmeerkust liggen niet alleen het Roode Klif, maar ook het Mirnser Klif en het Oudemirdumer Klif.

Een van de bekendste bossen van Gaasterland is het Rijsterbos (Rysterbosk), eigendom van It Fryske Gea. Door zijn ligging is het een bijzonder bos. Vanaf Rijs strekt het 172 hectare grote bos zich uit tot aan het Mirnser Klif aan het IJsselmeer.